Přehled ďábelské historie

Co se všechno událo v ďábelské historii? Jak to bylo s bratrstvím Horadrimu? Co se stalo s Worldstonem? Kdo to byl Leoric? Jakou roli hrál archanděl Tyrael v historii Diabla? Nejen na tyto otázky zodpoví přehledná časová osa historie Diabla uvedená níže.


r. 964

 • Pod vedením Azmodana a Beliala se skupina nižších pekelných démonů staví proti Velké Trojce. Toto povstání nakonec vrcholí tzv. Temným vyhnanstvím (Dark Exile), kdy jsou Diablo, Mephisto a Baal vyhoštěni do světa smrtelníků.

r. 1004 (cca)

 • Archanděl Tyrael shromažďuje ty nejodvážnější smrtelníky a vytváří bratrstvo Horadrimu. Rozděluje mezi ně silné artefakty známé jako Kameny duše (Soulstones) a pověřuje je hledáním a následným uvězněním Velké Trojky.
tyrael

r. 1009

 • Mephisto je zajat nedaleko džungle Kehjistanu a uvězněn pod Zakarumským chrámem v oblasti Kurastu.

r. 1010

 • Baal je vystopován v poušti nedaleko města Lut Gholein. Tal Rasha, vůdce Horadrimu, se sám obětuje, aby uvěznil Baala v poškozeném Kameni duše.

r. 1019

 • Diablo je uvězněn skupinou mnichů Horadrimu pod vedením Jereda Caina. Mniši zakopávají Diablův Kámen duše nedaleko řeky Talsande v Khandurasu. Nad tímto městem je později vybudován Horadrimský klášter s množstvím spletitých katakomb.

r. 1025

 • V okolí kláštera vzniká město Tristram.
mec

r. 1080 (cca)

 • Klášter v Tristramu je opuštěn.

r. 1100 (cca)

 • Bratrstvo Horadrimu nemůže najít žádné uplatnění a upadá do zapomnění.

r. 1262

 • Z východu do Tristramu přichází Lord Leoric, vyhlašuje sám sebe za krále a přestavuje opuštěný klášter na Zakarumskou katedrálu (Tristramská katedrála). Jeho rádce, arcibiskup Lazarus tajně vysvobozuje Diabla z jeho vězení.
 • Král Leoric se snaží odolat vlivu Diabla.
bojovnik

r. 1263

 • Stále více nepříčetnější král Leoric vězní všechny, kteří zpochybňují jeho autoritu a nechává je popravit za zradu. Leoric vyhlašuje válku království Westmarch.
 • Diablo unáší a ovládá Prince Albrechta, jediného syna krále Leorica.
 • Lachnadan, kapitán vojska krále Leorica, se vrací z katastrofální války s Westmarchom a je nucen Leorica zabít. Dříve než Leoric umírá, stihne Lachnadana a všechny jeho stoupence proklít. Zanedlouho, když Lachnadan spolu s královským strážcem pochovávají Leorica, vstane Leoric z mrtvých a napadne je. Leoric je od nynějška znám jako Skeleton King (král kostlivců).
bojovnik2
 • Arcibiskup Lazarus zavádí do katedrály skupinu vesničanů, aby je nechal napospas krvelačnému démonovi (Butcher z prvního dílu Diabla). Lidé začínají ve velkém opouštět Tristram.
 • Do Tristramu přichází osamělý hrdina a zabíjí Butchera.
 • Hrdina zabíjí arcibiskupa Lazaruse a zároveň poráží Skeleton Kinga.
 • Hrdina poráží Diabla a rozhodne se uvěznit ho v sobě. I přes tento ušlechtilý úmysl, hrdina nakonec Diablu podlehne. Stává se z něho Dark Wanderer (Temný poutník). Ten opouští Tristram těsně před útokem legie démonů, kteří zničí město a zabíjejí obyvatele města.

r. 1264

 • Skupina hrdinů se rozhoduje porazit Diabla a jeho bratry. Vypořádávají se s Andariel a vydávají se na východ po stopách Dark Wanderera.
 • Démon Duriel strážící Tal Rashovu hrobku je poražen, ale Baal byl již osvobozen.
 • Dark Wanderer se mění v Diablovu skutečnou podobu. Skupina hrdinů poráží Mephista v podzemí Kurastské džungle.
bojovnik3
 • Diablo je poražen. Kameny duše (Soulstones) Diabla a Mephista jsou zničeny v Hellforge (pekelná kovárna).

r. 1265

 • Baal a jeho vojsko pochoduje k hoře Arreat (Mount Arreat).
 • Hrdinové pronásledují Baala až do útrob hory a dochází k souboji mezi člověkem a posledním z Velké Trojky. I když hrdinové Baala porazí, jeho vojsko pokračuje v plenění.
 • Archanděl Tyrael zjišťuje, že Baal nenávratně zkazil Worldstone (Světovín) a rozhoduje se ho zničit. Následný výbuch ničí horu Arreat, vyhlazuje většinu okolní krajiny a značně decimuje Baalovu armádu.
worldstone

r. 1285 (cca)

 • Děj Diabla III (zatím neodhalen).

Slovem na závěr by se mohlo dodat, že na konci roku 1263 se vlastně odehrává první díl série Diablo. Druhý díl, tedy Diablo II, pak navazuje v roce 1264. Expansion set Lord of Destruction, tedy rozšíření druhého dílu, se pak odehrává o rok později, tedy v roce 1265. No a Diablo III se odehrává přibližně o 20 let později.


« Zpět do sekce Základní info.