Prostředí - New Tristram

Úvodem

Abd al-Hazir popisuje:

„Všichni jsme slyšeli o příbězích, jež se váží s Tristramem. Jen při pouhé zmínce tohoto jména nám v mysli vyvstávají obrazy nemrtvých zrůd, démonické posedlosti, království uvrženého do šílenství a samozřejmě největší legendu ze všech - vypuštění Pána Teroru do tohoto světa. Přesto mnoho lidí nyní tvrdí, že jim i podezřele vypadající bochník chleba či znečištěný vodní zdroj vhání do myslí ty šílené představy. Z mých zkušeností jsem věděl, že si tito lidé opravdu nevymýšleli.

Nový Tristram existuje již několik let, přesto je přesné datum jeho založení neznámé. Původně to bylo jen jakési místo, kde se scházeli kupci, kteří se zde snažili zbohatnout na dobrodruzích a cestovatelích, kteří sem byli přitahováni legendami o bohatstvích staré katedrály, a tak se zde postupně scházeli a založili městečko. Jakmile byla ale katedrála obraná o poslední zbytky cenností a přestala tak být cílem dobrodruhů, Nový Tristram začal pomalu upadat. Ve městě jsou nyní především poničené chatrče a jedinou alespoň trochu obyvatelnou budovou zůstal jen hostinec.

ss12-hires-nahled

Dříve, než jsem opustil toto chmurné místo, jsem narazil na starého muže, který se zdál že má nekonečnou zásobu všelijakých anekdot a lidových moudrostí, které neustále přednášel. Vyprávěl mi o tom, že někde hluboko v katedrále je stále ještě mnoho cenností ve formě knih starodávného původu a vědění. Vzal jsem jeho slova na vědomí, ale musím říct, že když jsem prozkoumal ohořelé trosky ‚starého' Tristramu, neměl jsem žaludek na více, než abych udělal jen několik váhavých krůčků v této neslavně proslulé katedrále legend."


« Zpět do sekce Prostředí.