Prostředí - Caldeum

Úvodem

Abd al-Hazir popisuje:

„Caldeum bylo kdysi nejimpozantnějším městem v celém Kehjistanu a obchodním centrem celého světa. Caldeum ale nikdy nebylo považováno za srdce říše, ačkoli soupeřilo s městy jako Viz-Jun a později i Kurast, a to ve své velikosti. I když vypukly války mezi klany mágů, bitvy nikdy nenarušily obchod v Caldeu, protože politika a magie jsou sice důležité, ale v porovnání s obchodem byly zanedbatelné.

Na hrdosti, kterou si toto město udržovalo, se začaly objevovat skvrny a město začalo upadat. Když se nyní ohlédnu zpět, přicházím na to, že toto období úpadku vlastně začalo tím, že se v Caldeu usadilo několik šlechticů pocházejících z Kurastu. Slyšel jsem hrůzostrašné a až neuvěřitelné zvěsti, kvůli kterým prý opustili své kurastské domovy. Horší byly ale jejich názory a postoje. Ty mě znepokojovaly mnohem více, protože když si zvykli na nové prostředí, začali se dožadovat svých práv a začali být čím dál více arogantní. Neměli problém s dožadováním místa v radě obchodního konsorcia, jež ovládá město. Byli připraveni využít svého bohatství, aby si najali žoldáky, skrze které by prosadili své ambice.

ss13-hires-nahled

Zprvu jsem váhal, že by vracející se Kehjistanský císař nemusel vyostřující situaci zvládnout, ale schopnosti jeho šarmu, vůdcovství a inteligence, které prokázal, když tento konflikt mezi radou a šlechtici z Kurastu rychle vyřešil, nebyly o nic menší, než mistrovské. Lid jej i nadále plně podporoval v jeho pozici císaře. Přestože jsme vždy byli součástí Kehjistanské říše, chovali jsme se pod jeho vedením jako bychom byli volní, závislí pouze sami na sobě. Opravdu se v tu chvíli zdálo, že katastrofa byla odvrácena, ale nyní je zřejmé, že byla pouze skryta pod rouškou uctivosti.

Ta začala brát za své, když Císař Hakan onemocněl. Jeho vliv začal slábnout a nálada v celém Caldeu, našem kdysi krásném městě, se zhoršovala společně s jeho zdravím.

Když zemřel, a jeho neúspěšný syn převzal trůn, Caldeum začala obklopovat temnota. Náš seznam problémů se zdál nekonečný: všeobecný úpadek, brlohy, ve kterých jsme nuceni žít, naše neschopné vedení, znovuobnovená netolerance vůči Zakarumu a jejich hádky s našimi mágy… a takto bych mohl pokračovat.

Je toho příliš mnoho na jedna bedra, věřte mi."


« Zpět do sekce Prostředí.