Prostředí

Prostředí

World of Sanctuary

wall8-1024×768-nahled

Mapa světa Diabla 3.
Ne všude se však hráč dostane.

Svět, ve kterém se Diablo 3 odehrává, se nazývá World of Sanctuary, což je svět temné fantazie. Sanctuary byla před přibližně dvaceti lety zachráněna díky několika statečným hrdinům. Většina těchto hrdinů, kteří přímo čelili silám z Pekla a měli to štěstí, že přežili, se z těchto hrůzných zážitků duševně zbláznila. Hráč se v Diablu III opět vrací do Sanctuary, aby čelil zlu a jeho nejrůznějším formám.

Ve světě Diabla 3 je několik typů prostředí, které je logicky možné rozdělit do několika kategorií, jako například krajiny, města, jeskyně a podobně. Rozdělme si ale svět Diabla tak, aby byl přehledný, tedy na dvě části: prostředí a dungeony. Uveďme si také pro ilustraci jejich obecné příklady. Do prostředí bychom tedy mohli zařadit jakékoliv lokace či města na povrchu země. Mezi dungeony pak můžeme zařadit například jeskyně, kobky či žaláře.

Prostředí:

Dungeony:


Interaktivita

schodiste-nahledSamotné prostředí však není jen něco, co hráčovu postavu obklopuje, ale je to i něco víc. Diablo III se totiž odehrává v prostředí, které může hráč využít ke svému prospěchu, nebo mu může naopak nějakým způsobem uškodit.

Díky propracované technické stránce hry je možné, že hráč využije rozbitou zeď k tomu, aby zneškodnil nepřátele.

Naopak se také může stát, že rozbitá zeď spadne na hráčovu postavu, která utrží určité poškození.

V porovnání s Diablem II, kde bylo vnější prostředí (exteriéry) generované náhodně, je Diablo III odlišné. Takovéto prostředí totiž náhodně generované není. Takže tak, jak se prostředí vygeneruje poprvé, takové i zůstane.


Počasí

S prostředím souvisí i denní světlo a noc. Obojí sice v předchozím Diablu II bylo, ale v Diablu 3 střídání dne a noci není. Jakási obdoba cyklu den/noc tu však je. V některých exteriérech tedy svítí slunce, v některých je naopak šero. Podle oficiálního vyjádření k této věci se tak lépe kontrolují jednotlivé lokace a také atmosféra, kterou má dané prostředí navozovat.


Waypointy

Waypointy slouží k rychlému pohybu. Ve hře jich jsou desítky, takže kdykoli na ně hráč narazí, může se okamžitě přesunout z místa na místo, které již dříve navštívil. Waypointy jsou od sebe vzdáleny zhruba 10 minut hracího času.