Předměty

Předměty

Mezi předměty, se kterými je možné se ve hře setkat, patří:


Inventář

Předměty, které hráč sebere, se automaticky umisťují do inventáře postavy - viz obrázek:

inventar-nahled

Pro zobrazení předmětů ležících na zemi může hráč stisknout klávesu ALT a poté vybrat jen ty předměty, které chce sebrat a uložit do inventáře.

Mezi věci, které může postava nosit na sobě, patří: helma, amulet, nárameníky, hrudní plát, rukavice, dva prsteny, zbraň, štít, opasek, stehenní pláty a boty. Oproti Diablu 2 jsou tu jen dvě nové věci, a to nárameníky a stehenní pláty.

Menší předměty, jako jsou svitky, se skládají na sebe ve větších počtech, takže například 10 svitků může zabírat jen jedno políčko.

V oblasti inventáře je také uvedeno, kolik zlata má postava u sebe.

Talisman

Speciální oddělená část inventáře, která je určena výhradně pro charmy se nazývá Talisman.

Je to prostor (na obrázku níže v červeném čtverci) určený záměrně jen pro charmy, aby se předešlo problému, který se objevoval v Diablu 2. Hráč se tam totiž musel rozhodovat, zda bude prostor v inventáři využívat pro charmy, aby tak vylepšil vlastnosti své postavy, nebo jestli nechá prostor volný pro nošení předmětů.

Charmy, které se do Talismanu ukládají, slouží k modifikaci základních atributů (statů) herní postavy. Příkladem vlastnosti, která by se u charmů mohla objevit je např. „+2 to Vitality". Všechny charmy mají v Diablu 3 v inventáři stejné rozměry 1×1 políčko.

talisman

Aktuální řešení systému talismanů v okně postavy.


Zlato a obchodování

Zlato je prostředkem směny, a proto Diablo 3 nefunguje na základě barterového obchodu. Ten by byl totiž založen na znalostech hry a nováčci i pokročilí hráči, kteří by se setkali s novým předmětem, by neodhadli jeho cenu. Tím by mohlo docházet ke konfliktům a mohlo by se dokonce stát, že by se obchod ani nemusel uskutečnit. Hodnota zlata je proto vyšší, než tomu bývalo dříve.

Scroll of Wealth

Tento svitek s názvem Scroll of Wealth slouží podobně jako Scroll of Identify v Diablu 2. Jde o věc, pomocí které lze nějaký předmět prodat. Pomocí scrollu stačí kliknout na vybraný předmět a okamžitě zmizí jak Scroll, tak daný předmět, který se promění ve zlato. Hráč tak nemusí chodit k obchodníkovi, aby předmět prodal.


Předměty při hře více hráčů

V případě multiplayeru, tedy hry více hráčů, jsou na zemi zobrazeny jen předměty, které může hráč sebrat, nikoli předměty (neboli tzv. loot) ostatních hráčů, jak tomu bylo v případě předchozího dílu Diablo II. To platí i o zlatu. Má se tak kromě jiného předejít také krádeži předmětů a hádkám. Pokud tedy navštívíte nějakého aktového bosse se třemi svými přáteli, máte prakticky trojnásobný počet předmětů a je větší šance, že někomu z vás padne něco užitečného.

Předměty můžete v multiplayeru stejně jako v single playeru skladovat v truhle. Tato truhla je sdílená, to znamená, že všechny postavy na vašem uživatelském účtu mají jednotnou truhlu. Více informací o truhle čtěte v sekci Truhla.


Level Název
1 Chipped
2 Flawed
3 Normal
4 Flawless
5 Radiant
6 Square
7 Flawless Square
8 Radiant Square
9 Round
10 Flawless Round
11 Radiant Round
12 Star
13 Flawless Star
14 Radiant Star

Socket (Ozdoby)

V Diablu 3 nechybí ani socket, tedy možnost ozdobení předmětů známá již z Diabla 2. Do některých předmětů je totiž možné vložit například gemy (drahokamy) a předmětům tak přidat určité vlastnosti. Novinkou je ale přepisování gemů (drahokamů). Funguje to tak, že pokud hráč do předmětu vloží nějaký gem a později se rozhodne, že ho nahradí jiným, jednoduše ho vloží do předmětu přičemž o předchozí gem, který v předmětu byl, navždy přijde.

Sockety je možné přidat i velmi kvalitním předmětům, které ještě žádný nemají. V takovém případě je potřeba zajít za kovářem (blacksmith) a požádat ho přidání socketu.

Maximální počet socketů, které může předmět mít, je šest.

Gems (Drahokamy)

Ve hře je celkem 6 druhů gemů:

 • Amethyst
 • Diamond
 • Emerald
 • Ruby
 • Sapphire
 • Topaz

Kvalita gemů se rozlišuje celkem na 14 úrovní (levelů). Prvních pět úrovní (1-5) je možné běžně najít ve hře, například mohou vypadnout z monster. Další levely gemů je potřeba vytvořit spojením méně kvalitních gemů u řemeslníka Jewelera.

Názvy jednotlivých úrovní gemů můžete vyčíst z tabulky vpravo.

Skill Runes (Skill runy)

runy

Aktuální přehled run.

Skill runy nelze využít při socketu předmětů, ale při socketu skillů. Pokud chce hráč mírně pozměnit vlastnosti určitého aktivního skillu, použije k tomu runu.

Obtížnost Ranky
Normal 1, 2, 3
Nightmare 4, 5
Hell 6, 7

Jako příklad pro ilustraci si uveďme Wizardův skill Magic Missile. Pokud do tohoto skillu vložíme skill runu s rankem 1, po vykouzlení střely se místo jedné objeví dvě. Když ale do skillu vložíme skill runu s maximálním rankem, po vykouzlení střely se místo jedné či dvou objeví obrazovka plná těchto střel.

Ve hře je celkem 5 druhů run:

 • Crimson
 • Indigo
 • Obsidian
 • Golden
 • Alabaster

Každá runa má 7 ranků, které se zvyšují postupně během hry. Výskyt ranků na jednotlivých obtížnostech můžete vyčíst z tabulky vlevo nahoře. Skill runy je možné aplikovat na všechny skilly všech herních postav.


Salvage (Odpad)

craft-caravan-003-nahledKdyž hráč sebere předmět, který se mu nehodí ať už z jakéhokoli důvodu a chce se ho zbavit, pak ho dá do odpadu (Salvage), který se nachází v inventáři. Takový předmět v inventáři nezabírá žádné místo. Hozením do odpadu se tento předmět „roztříští" na hrubé suroviny. Jejich kvalita potom přibližně odpovídá kvalitě předmětu, ze kterého pocházejí.

Tyto hrubé suroviny hráč předá řemeslníkovi (artisan) a ten s nimi potom dále pracuje (viz obrázek vpravo). Může z nich vyrobit (tzv. craft) další předměty s magickými vlastnostmi. Jakmile se pak hráč po delší době zastaví u řemeslníka, zjistí, že za tu dobu usilovně pracoval na daném předmětu ve prospěch hráče.

craft-ikona

Craft

Crafting je výroba předmětů z určitých ingrediencí či surovin. Z několika menších předmětů tak může vzniknout jeden opravdu kvalitní předmět.

Na vyšších obtížnostech může crafting nabývat funkce hazardu (Gamble), který známe z Diabla 2. Vyrobený předmět totiž nemusí mít fixně nastavené vlastnosti, takže pak hráč může získat i nečekané výsledky.

Salvage Cube

Kostka, ve které se provádí recyklace předmětů, respektive jejich rozklad. Hráč ji získá již v prvních fázích hry.


Audio knihy

Také by zde neměla chybět zmínka o tzv. Audio Books (audio knihy). Ta totiž v podstatě také patří mezi předměty, které je ve hře možné najít. Její účel je informovat hráče o nějaké události spojené s příběhem či dějem hry. Zajímavostí je dále fakt, že během čtení knihy je možné pokračovat v boji. Přehrávání audio knih je možné ovládat jednoduchým interfacem.


Typy poškození

V Diablu 3 je celkem osm typů poškození (damage). Jsou to:

 • Physical (fyzické)
 • Fire (ohnivé)
 • Lightning (bleskové)
 • Cold (chladivé)
 • Poison (jedové)
 • Disease (onemocnění)
 • Arcane (magické)
 • Holy (svaté)

Oproti Diablu 2 tedy máme dva nové typy poškození: Disease a Holy. Magické poškození, v Diablu 2 označované jako Magic, bude pravděpodobně v Diablu 3 známé jako Arcane, i když půjde asi o tajemnější magii.

Obsahuje-li nějaký předmět vlastnost elementárního poškození, speciální efekt podle toho také vypadá. Příkladem může být efekt omráčení (stun) při poškození bleskem (lightning damage), nebo efekt zmrazení (freeze) při po&#353

Požadavky na atributy

Jelikož jsou body mezi jednotlivé atributy herní postavy rozdělovány automaticky, odpadá nám jakákoli potřeba mít na předmětech jakékoli požadavky na sílu či obratnost. Jediným požadavkem tedy zůstává jen tzv. „level requirement" (požadavek na úroveň). Za zmínku stojí také fakt, že předměty, ani jejich vlastnosti, nejsou ovlivněny pohlavím herní postavy. Žádný vztah či vliv tu není. Více informací o atributech najdete v sekci Charaktery.


Orby

orb-health-new

Health Orb

Orby jsou zvláštní skupinou předmětů. Nedají se, tak jako ostatní věci, vzít do inventáře, ale přesto padají ze zabitých monster. Jde o červené (Health Orb), nebo modré (Mana Orb) koule doplňující jednu ze dvou klíčových věcí vaší postavy - životy, nebo manu. Tyto orby aktivujete tak, že přes ně jednoduše přejdete.

Co se týká Health Orbu, tak Barbarian má k dispozici skill, který zvyšuje pravděpodobnost, že Health Orb z příšery vypadne. Zároveň má ale druhý skill, který po sebrání orbu dočasně zvýší sílu postavy. Mana Orby nejsou implementovány pro všechny postavy, dají se získat pouze u Wizarda.

Není zatím jasné, jak budou Mana Orby fungovat v multiplayeru - tedy jestli budou Mana Orby od Wizarda doplňovat Manu například i Witch Doctorovi. U Health Orbů je naopak jasné, že doplňují životy celé partě hráčů.


Durability

Stejně jako v Diablu 2 LoD, i v Diablu 3 mají některé předměty tzv. životnost známou pod pojmem Durability. Každý předmět, u kterého je uvedena hodnota Durability, má určitou životnost a časem se tedy „opoužívá" a pro jeho správné fungování je potřeba ho opravit.


Truhla

Truhla je věc, do které se ukládají předměty, které si chce hráč nechat pro pozdější použití, nebo o ně zkrátka nechce přijít. Nachází se v hlavním městě a je přístupná pouze pro 1 hráče.

Truhlu je možné za poplatek (ve zlatě) rozšířit. Největší možná velikost truhly bude velká asi přes dvě třetiny obrazovky.

Truhla je sdílená s ostatními herními postavami.