Monstra » Khazra

Úvodem

Abd al-Hazir popisuje:

„Khazra (mezi lidmi známí jako ‚kozlí lidé') byli dlouho považováni za běžné obyvatele našeho světa, příbuzní ‚panteřích lidí', jejichž kmeny obývají pouště a horské oblasti, ale nedávno jsem narazil na důkaz, jež odhaluje, že nic nemůže být dále od pravdy. Historie Khazry je mnohem složitější a znepokojivější, než jsem si dokázal představit.

ss49-hires-nahledPodle starodávných textů, jež jsem úspěšně přeložil, Khazry byly původně lidé, část rasy Umbaru nalezených v husté Torajanské džungli v Teganzské oblasti na východním kontinentu. Pět klanů, jež jsou nyní známí právě jako Khazry, začalo před nějakou dobou opouštět své obydlí a začalo obývat jinou krajinu. Započali zcela jinou vývojovou linii, než ti, co zůstali. Žili v míru a začali se z nich stávat spíše farmáři, než lovci. To se ale změnilo když narazili na klan Vizjerei přibližně před dvěma tisíci lety (pokud jsou mé překlady textů správné).

Bylo to v době, kdy vrcholily války Klanů Mágů, kdy dokonce i mocný klan Vizjerei vykazoval jisté známky neklidu kvůli dlouhotrvajícímu konfliktu. Frakce Vizjerei se to rozhodla vyřešit vytvořením armády, za použití démonem posedlých obětí. Mírumilovné klany Umbaru se k tomuto účelu zdály více než vhodné. Není známo, jak se tyto klany poprvé dostaly do kontaktu s Vizjerei, ale v rozpětí přibližně několika desetiletí se několik z budoucích klanů Khazry odvrátilo od svého mírumilovného života k válce s Vizjerei. To byl zcela jistě důsledek toho, jak viděli své bratry trpět při bolestivé transformaci v divoká, kozly připomínající stvoření a to díky Vizjerei.

Přestože byli v očích Vizjerei primitivové, v řadách klanů Umbaru stáli rovněž mocní mágové v úzském propojení s územím a naprostou zuřivostí. Ale tento stav nemohl vydržet navždy. Jak ubíhaly desetiletí, zuřivé boje zanechávaly stopy i na kultuře a myslích Umbaru, a klany se snažily najít cokoliv, co by jim zaručilo převahu nad jejich nepřáteli. Popravdě se přestaly zabývat čímkoliv jiným.

Přesné detaily o tom, co se stalo dále jsou pouze útržkovité, ale jak jsem zjistil, že v nějaké době během následujících dvou století se rozhodly využít sílu samotných Vizjerei proti nim. Proto se usilovně snažily zajmout jejich mágy, aby plnily jejich příkazy. Nakonec uspěly, a násilím jednoho ze zajatců donutily aby jim nejen dopomohl k ovládnutí již přetransformovaných členů klanu, ale aby je samotné přeměnil aby mohly zcela vyhnat Vizjerei pryč z Teganze.

Jejich strategie fungovala, ale vybrala si svou daň. Ocitli se oddaní démonu Zagraalovi výměnou za jejich prokletou moc(všimněte si, že nepodporuji ani nezamítám teorie o „Horoucích Peklech" použitím termínu démon; je zde jednoduše použit ve svém původním účelu, tedy pro popsání bytosti zlověstného či odporného původu). Stali se zuřivými nájezdníky, dohnaní k plenění vesnic a karavan k nasycení své krvežíznivosti a k získání obětí pro svého démonického pána. To je také důvod, proč začali být známí jako „khazra", což je v hrubém překladu něco jako „démon" či „ďábel" v jazyce Umbaru.

Po letech této hrůzy jejich bývalí bratči, umbaru z dolního Teganze, poslali zasvěcené Witch Doctoří válečníky aby vymýtily hrozbu Khazra pro celou oblast. Naplněni duchovní mocí, si Witch Doctoři prosekali cestu destrukce skrze Khazra až se utkali se samotným Zagraalem. V této nyní již legendární bitvě bojovali stateční hrdinové do posledního muže než konečně Zagraala zabili.

Khazra pokračovali ve vedení války proti lidstvu, ale bez zdroje démonické moci ze kterého by ji mohly čerpat se stali slabými. Navzdory lehkému nevysvětlitelné obrodě před asi dvaceti lety, jejich zuřivost se z nich neustále vytrácela až se stali nečinnými a zmatenými bytostmi jaké známe dnes.

Dodatek: Když jsem vyhledával různé nepřátelské bytosti na které dobrodruzi pravidelně naráží na svých cestách, byl jsem informován, že Khazra znovu získala část své ztracené moci a zase jednou zuřivě útočí na lidi. Od této zprávy nejsou žádné jiné podložené spolehlivými zdroji."


« Zpět do sekce Monstra.