Monstra » Gnarled Walker

Úvodem

ss34-hires-nahledAbd al-Hazir popisuje:

„Je krásné se procházet v tristramské divočině s rozkvetlými loukami a malebnými řekami, vzduch se zdá jako z jiného světa. Přibližuji k rybářské vesničce Wortham. Mé pátrání za popsáním divných a zároveň báječných obyvatel našeho světa mě přivedl až sem. Doufal jsem, že zde najdu průvodce, který by mě bezpečně provedl až do oblasti Festering Wood (Hnisavý les) a zpět, abych mohl vidět podivná stvoření, jež se nazývají Gnarled Walker („Sukovci").

Co tedy vlastně ten Gnarled Walker je, mohli byste se zeptat. Je to prostě chodící strom - lesní přízrak - nebo je to něco víc? Opravdu žije? Jsou zde otázky, jež sem se usilovně snažil zodpovědět, když jsem kráčel do vesnice Wortham v tento zářivý den, jež se nějak změnil v temný a chmurný. Navíc několik lidí, na které jsem narazil ve Worthamu, bylo zamlklých a s velkou neochotou odpovídali na mé otázky.

Jak jsem šel kolem skomírajícího městečka, bylo nemožné ignorovat fakt, že most, který jsem doufal, že mě zavede do oblasti Festering Wood, byl zničen a nebyla šance jej opravit. Mé otázky ohledně toho, zda šlo o shodu náhod či nikoliv, zůstaly nezodpovězené. Rovněž mi přišlo divné, že ve vesnici žili pouze staří lidé, s výjimkou jedné překrásné mladé ženy, jejíž otec trval na tom, abych se od ní držel dále. Ačkoliv byl poněkud podrážděný, zjistil jsem, že je docela přátelský, když si uvědomil, že mi nejde o jeho dceru. Představil se mi jako Pablo DeSoto a k mému štěstí toho věděl hodně ohledně několika věcí týkajících se magie a předmětu mého bádání.

ss32-hires-nahledPodle mistra DeSota je název oblasti Festering Wood odvozený z faktu, že vše v něm překypuje a vře zlými úmysly, dokonce je známo, že i samotná zem je schopná zhltnout člověka. Když jsem se zeptal na něco ohledně Gnarled Walkerů, říkal, že jsou to velmi mystická stvoření z jiné říše jež musí svoji existenci v tomto světě udržovat vysáváním energie z lidí a zvířat. Tito ohavní tvorové změnili svůj vzhled tak, že připomíná stromy, čímž lákají svoji kořist tak blízko, aby ji mohly celou pozřít a obohatit tak svoji zásobu temné energie. Tyto bestie se pohybují uvážlivě a některé dokonce vyměšují nechutný zápach jež otráví jejich oběti. DeSoto si je jistý, že původ těchto stvoření a samotné oblasti Festering Wood může pocházet z nemilých pokusů nekromantů, jež jsou zodpovědní za mnohé zlo, jež zachvátilo náš svět. Vykládal mi své teorie že „celý incident s Diablem", jak on to nazývá, byl svázán s temnými silami.

Bez ohledu na to, zda je to pravda nebo ne, cítil jsem se šťastný, že jsem nebyl schopen najít průvodce, který by mě do oblasti Festering Wood zavedl. Když jsem slyšel, co se tam nachází, usoudil jsem, že mnohem lepší bude, když její prozkoumání nechám silnějším náturám, než jsem já."


« Zpět do sekce Monstra.