Monstra » Dark Cultist

Úvodem

ss30-hires-nahledAbd al-Hazir popisuje:

„Když jsem dnes ráno viděl ve svých dveřích vražený krvavý nůž, věděl jsem, že mě Dark Cultisté našli. Už měsíce se snažím potlačit ty děsné představy, které mě mučí ode dne toho setkání, ovšem bezúspěšně. Teď už ví, kdo jsem.

Existuje absolutní a skličující temnota, kterou najdete jen v hluboké divočině. Když jsem si razil cestu neprostupnými tristramskými lesy, v dálce jsem zahlédl záři ohně a kolem něj poutníky. Avšak když jsem se přiblížil, dotklo se mě něco ještě temnějšího než onen temný les. Ten pocit byl tak příšerný, že v tu chvíli bych se nejraději otočil a utekl, ale pak jsem uslyšel zpěv, který mě začal přitahovat zpět. Děkuji bohu, že mě tehdy obdařil onou duchapřítomností, která mě zastavila. Urychleně jsem vyhledal úkryt s dobrým výhledem, abych mohl sledovat onu mrazivou mýtinu, která vypadala jako vytržená z nejtemnějších míst tohoto lesa.

Tehdy jsem je poprvé spatřil. Dark Cultisty stojící v kruhu. Louče osvětlovaly toto tajemné shromáždění, jež bylo zjevně uprostřed nějakého rituálu. Jen slabé světlo tančilo po jejich křiklavých róbách pokrytých runami. Slýchával jsem příběhy o těchto zahalených Dark Cultistech a jejich rituálech a musím přiznat, že vidět je na vlastní oči ve mně vyvolalo určitou zvědavost. Říkal jsem si, že bych měl utéct dokud kruh pěje, ale má pozornost ulpěla na bledém člověku s prázdnýma očima. Když jsem ho viděl kleknout si uprostřed onoho děsivého kruhu, nebyl jsem si jist, jestli je poněkud méně mentálně zdatný, nábožensky zmanipulovaný, či prostě omámený, ale bylo jasné, že není úplně v pořádku.

Zpěv ustal. Jejich vůdce, zahalen velkou kápí, předstoupil a začal recitovat slova rituálu jazykem, který byl pro mě nesrozumitelný. Velký, svalnatý Dark Cultist v masce přehodil přes hlavu toho chudáka černou kápi a z opasku vytáhl hřeb dobrou stopu dlouhý. Ani jsem nechtěl pomyslet na co ten prokletý hřeb slouží, když v tom onen muž vzal do ruky obrovské kladivo. Jakoby jedním pohybem zvedl kladivo nad hlavu a prudce zatloukl hřeb do zad oběti. Málem jsem vykřikl… ovšem oběť nevyslovila ani hlásku.

Dark Cultist začal z opasku vytahovat další hřeb a v tu chvíli jsem věděl, že už to nevydržím. Třásl jsem se při pomyšlení, že kdyby mě chytli, ten hřeb by byl pro mě. Když se do svolného masa zakousl další hřeb, musel jsem odvrátit pohled. Můj zrak se zastavil až na rouchu jejich vůdce. Spletité runy vetkány do jeho roucha se vlnily. Byl jsem vyděšený k smrti. V tu chvíli, jsem jako smyslu zbavený, začal ustupovat zpět. Podvědomě jsem věděl, že se musím pohybovat potichu, avšak strach mi velel odtamtud uprchnout co nejrychleji. Po chvíli jsem se přestal kontrolovat a začal rychle běžet. V tu chvíli mi bylo jedno, že na sebe můžu upozornit. Běžel jsem tak dlouho, dokud jsem nezkolaboval, ale pokračoval jsem dál jak to šlo.

Není to dávno, co jsem psal ohledně mého zklamání, že New Tristram postrádá onen hmatatelný děs, jež přechází jeho reputaci. Zpětně lituji, že jsem těmito neuváženými slovy pokoušel osud. Zklamání bych uvítal více, než tu strašnou hrůzu, kterou jsem si tu noc prožil.

Od doby, co jsem se vrátil domů, jsem začal horečně studovat ony ďáblovy služebníky, snad abych odlehčil mou mysl a ujistil se, že jsem vlastně té noci nic neviděl. Ale každá strašidelná povídka jen prohlubuje úzkost, která se mě zmocnila.

Nevím čím jsem na sebe upozornil, ale dopadly na mě nejhorší obavy. A poznamenaly mě."


« Zpět do sekce Monstra.