Charaktery - Barbarian

Úvodem

barbarian-novyBarbarian (Barbar) vždycky patřil ke ztělesnění silného bojovníka, kterého nezastaví ani velká převaha nepřátel. Abd al-Hazir popisuje tento charakter následovně:

„Na mé cestě za sestavením kompletního spisu obsahujícího informace o rozdílných bytostech, civilizacích a zvířatech našeho světa jsem cestoval předaleko, avšak nikdy předtím mne nezasáhlo takové zděšení, jako když jsem stál nad opevněním starodávné pevnosti Bastion's Keep. Přišel jsem, abych viděl v první řadě barbary, ty legendární, silné a agresivní bojovníky sídlící na jejich posvátné hoře Arreat.

Místo toho zde stojím a hledím na horu, jež byla rozdělena na dvě nějakou nadpřirozenou silou. Musím se přiznat, že tento pohled je naprosto nepochopitelný. Přesto to, co vidím před sebou, nelze popřít.

Co se tu doopravdy stalo? Kde jsou ti vznešení válečníci minulosti?

barbarian-female-nahled

Ženská podoba barbara.

Ačkoliv byli mylně považováni za primitivní, krvežíznivé nájezdníky, dlouhá a urozená historie tohoto hrdého lidu je nyní správně pochopena. Ti, kteří poznali vznešenost barbarů, si jistě pamatují, čemu se říkalo „bdělost", tedy koncept, jež je zakořeněn v samotném srdci kultury barbarů. Barbaři považují za svou povinnost chránit horu Arreat a jakýsi záhadný objekt uvnitř ní. Věří, že pokud selžou v této své povinnosti obránit horu, nebo pokud po své smrti nebudou náležitě pohřbeni na jejím svahu, bude jim odepřena pravá válečnická smrt, a jejich duše budou navždy bloudit zemí beze cti.

Pokud ještě nějací barbaři zůstali naživu, musí být opravdu bez naděje. Možná je tohle původ oněch zvěstí o monstrózních bytostech podobajících se barbarům jak ve velikosti, tak i zuřivosti, ale ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o nelidské stvůry. Mohlo zničení nejen jejich domova, ale i jejich víry doopravdy zapříčinit, že tato pozoruhodná rasa klesla tak hluboko?"


Trailer je ke stažení ve formátu .avi v sekci Download - Trailery.


Popis

fury-nova

Zásobník Fury.

Většina barbarových skillů vyžaduje tzv. Fury, což v překladu znamená zuřivost či vztek. U každé dovednosti je tedy uvedeno, kolik Fury vyžaduje. V běžné hře se Fury doplňuje zabíjením nepřátel. Pokud barbar neútočí, nemá Fury. A to znamená, že Barbarian je vlastně neschopen používat svoje nejlepší dovednosti hned na začátku boje, ale až po získání určitého množství Fury.

To, kolik Fury zrovna barbar má se zobrazuje na místě, kde u ostatních herních postav bývá zobrazena Mana, tedy po pravé straně. Samotný zásobník Fury je složen ze tří částí ve tvaru semaforu. Jde o tři runy, které se postupně zespoda rozsvěcují podle toho, kolik Fury Barbarian získá.


Skilly

  • Cleave - barbar zasáhne všechny cíle před sebou
  • Ground Stomp - barbar dupne do země, což omráčí okolní nepřátele
  • Leap - Barbar udělá veliký skok, který zraní nepřátele okolo něj
  • Seismic Slam - úder do země, který způsobí seismickou vlnu
  • Whirlwind - barbar se roztočí ve víru ran a udílí všem nepřátelům v cestě poškození

Screenshoty

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

« Zpět do sekce Charaktery.