Charaktery

Herní postavy (Character Classes)

V Diablu III je hned několik typů herních postav, přičemž každá z nich má dvě podoby - mužskou a ženskou. Toto pohlavní rozdělení však nemá žádný větší význam. Ani mužská, ani ženská podoba herní postavy nemá žádné své výhody či nevýhody. Jde čistě jen o estetickou záležitost.

Ve hře je tedy na výběr celkem z pěti herních postav:

Podrobnější popis najdete u každé postavy zvlášť.

Jako poznámka pod čarou by mohl být doplněn fakt, že Barbarian je jedinou herní postavou, která se objevila v předchozím díle Diablo II ve stejné podobě i se stejným pojmenováním.


Dovednosti (Skills)

Skilly jsou nedílnou součástí každé herní postavy. Jsou to totiž právě dovednosti, které hráč během hry rozvíjí a které vylepšuje na pokud možno nejvyšší rank (viz níže). Ve hře jsou jednotlivé skilly rozděleny do několika skupin podle toho, kdy je hráč může rozvíjet. Ne všechny dovednosti lze totiž už od začátku hry využívat. Až s rostoucím levelem herní postavy lze investovat do těch lepších a kvalitnějších skillů.

Nyní pár slov k pojmům, konkrétně tedy k novému pojmu rank. Ten se například v Diablu II nevyskytoval. A jaký je jeho význam? Jde o pojem, který se používá pro označení úrovně skillu. Ve skutečnosti má ale asi jít jen o umělou náhradu slova „Level" (úroveň), které se používalo až příliš. A to například ve spojení s levelem postavy, levelem skillu a nebo levelem nějaké lokace (v Diablu 2 bývala spousta lokací s několika úrovněmi - např. Catacombs Level 1-4). Maximální hodnota ranku se u jednotlivých skillů liší.

Synergie, neboli přejímání určitých bonusů z jiných skillů, které se objevily v předchozím dílu série Diablo, ve hře nejsou. Naopak rozdělení skillů na aktivní a pasivní v Diablu III nechybí.

Skilly neovlivňují téměř žádným způsobem vzhled herní postavy. Až na pár výjimek, kdy hráče například obklopuje něco na způsob aury, žádná dovednost by neměla změnit to, jak postava vypadá.

Vlastnosti (Traits)

Traits, česky vlastnost či rys nějaké herní postavy, jsou malou podskupinou skillů. Mohli bychom je označit jako „pasivní skilly". Stejně jako u dovedností, i zde během hry s rostoucím levelem automaticky přibývají trait body, které může hráč rozdělit podle vlastního uvážení.

Traity slouží ke změně či úpravě jádrových vlastností postavy. Co si pod tím představit? Například Barbarův trait „Inner Rage" (česky Vnitřní vztek) snižuje spotřebu Fury (Barbarův zdroj útoku) a zvyšuje množství Fury získané opakovaným zásahem stejného cíle.

Každá herní postava má zhruba 30 traitů, přičemž do každého traitu lze investovat maximálně 5 bodů.


Životy a Health Globes

health-globeŽivoty jsou bezesporu nejdůležitějším ukazatelem aktuálního stavu herní postavy. Je-li v ohrožení, životy jsou na dně. Pokud je ve městě, ukazatel života je na maximu. Co v Diablu 3 představují životy, jaký mají vliv na hru a taktiku, jaké jsou možné způsoby léčení a informace o Health Globes - to vše najdete ve speciálním článku Charaktery - Životy.


Atributy postavy (Character Stats)

Atributy postav, které hrály v předešlých dílech série Diablo velkou roli, jsou nyní vyřešeny tak, že se jimi hráč v podstatě ani nemusí zabývat. Na rozdíl od Diabla 2 tak je rozdělování bodů mezi jednotlivé atributy postav prováděno automaticky.

Každá herní postava má celkem pět atributů:

Attack (útok) - zvyšuje Damage (poškození)

 • Tento atribut bude zvyšovat všechny druhy poškození pro všechny třídy postav. Chcete-li způsobovat větší poškození, zvyšte hodnotu tohoto atributu.
 • Vývojáři si uvědomují, že Attack nezní tak dobře jako Strength nebo Willpower, ale myslí si, že větší jednoznačnost při budování vaší postavy je důležitější než název atributu.
 • Nemá žádné druhotné efekty.

Precision (přesnost, zacílení či zamíření) - navýšení šance na kritický zásah

 • Přesnost je sladěná tak, aby byla porovnatelná v síle s atributem Attack a jeho navýšením.
 • Je to spíše atribut zaměřený na obratnost. Většina hráčů půjde spíše po atributu Attack, ale když dostanou bonusové body k atributu Precision, nebude jim to vadit.
 • Proč máme přesnost? K „hraní" s příponami (affixy), runami a traity. Spojující účinek do kritického zásahu dává vývojářům další možnosti ohledně designování skillu a hráči pak dává volbu navrhování postav s kritickými zásahy, které mají odlišný styl hraní něž-li postavy s běžným útokem.
 • Příklady, které mohou ve hře nastat:
  • Kritický zásah zbraně (např. Cleave) zapříčiní explozi monstra a ta zraní všechny kolem něho.
  • Atribut vlastnosti Lifesteal může znít „on crit only", což znamená, že Lifesteal se bude uplatňovat jen u kritických zásahů.

Vitality (vitalita) - navýšení života

 • Pro tento atribut zůstává stejný účinek.

Defense (obrana) - sníží veškeré obdržené poškození

 • Tento atribut je oddělený od brnění (Armor) a odolností (Resistances). Zatímco Armor a Resitances se týkají jednotlivých typů poškození Defense je spojena s veškerým poškozením, které hráč obdržuje.
 • Zároveň dovolí hráči kontrolovat obdržené poškození lépe nežli navýšením životů, což by bylo použitelné k omezení potřeby Health Globů a elixírů.
 • Dovoluje hráči „double down" na obranu pro přežití dané postavy.
 • Tento atribut je dobrý hlavně pro PvP, ale není samozřejmě vytvořený jen pro to.

Willpower (duševní síla) - ovlivňuje zdroje (resource) postavy specifickým způsobem

 • Účinek tohoto atributu se liší postava od postavy. Cílem vývojářů je vytvořit přibližně rovnocenné hodnoty napříč postavami a také vzhledem k ostatním atributům.
 • Tento atribut vám dává v podstatě přístup ke všemu, čím je zdroj omezován: Capacity (kapacita), regen rate (rychlost obnovy), degeneration rate (rychlost spotřeby), generation rate (rychlost tvorby) apod.

NPC postavy

Caravan (karavan)

artisan-training-nahled

training-ikonaCaravan (Karavan) je stálá skupina lidí, kteří následují hráče napříč hrou. Její funkce spočívá v tom, že poskytuje hráčům pomoc, tedy jakousi nápovědu. Lidé z této skupiny NPC postav se vyznají v dané lokaci, jsou schopni říct hráčům, u koho si mohou poslechnout úvodní instrukce ke questu, nebo kde najdou obchodníky či další jiné důležité NPC postavy.

Řemeslníci (Artisans)

Aby hráč získal profesi, musí získat důvěru některého z řemeslníků (= artisan). Řemeslníci jsou součástí hlavní dějové linie, takže na ně hráč narazí během hry. Existují celkem tři druhy řemeslníků:

 • blacksmith (kovář)
 • mystic (kouzelník)
 • jeweler (klenotník)
artisans-blizzcon10

Ukázka tříd řemeslníků z Blizzconu 2010, zleva klenotník, kovář a kouzelník.

Vylepšováním dovedností těchto řemeslníků se hráči zpřístupní nové unikátní recepty, které mohou přinášet unikátní funkce a vlastnosti, které se jinde ve hře nedají získat. Kovář pracuje s brněním a zbraněmi a dokáže některým předmětům přidat sockety, zatímco klenotník se zabývá drahokamy gemy, amulety a prsteny. Klenotník může také z již ozdobených předmětů gemy odstranit nebo je spojovat dohromady a posunout tak jejich kvalitu výše. Kouzelník vytváří svitky (scrolls), magické zbraně, spell runy, talismany a může také očarovat předměty.

Video k řemeslníkům, které bylo zveřejněno v srpnu 2010.

Práce, respektive funkce, řemeslníků přímo souvisí s tzv. salvage. Více informací o tomto jevu se dočtete v sekci Předměty. Jde totiž o věc, která se týká předmětů.

Hráč během hry narazí na všechny tři řemeslníky a všichni tři ho budou následovat. S prvním řemeslníkem se setká už zhruba v první třetině prvního aktu, zatímco s tím posledním na začátku druhého aktu.

Úkol, kterým si hráč získá důvěru kováře, by měl vypadat takto: na kovářovy rodinné příslušníky dopadla zkáza Tristramu a jsou v ohrožení. Cílem bude zřejmě zachránit jeho rodinu. Pro získání důvěry klenotníka musí hráč zabít několik monster, aby se dostal ke kouzelnému drahokamu. Tento je o něco složitější, především kvůli klenotníkovy nenasytnosti.

Cainův deník

Kdo by neznal Deckarda Caina, starou známou osobnost, která nás doprovází celou sérií Diablo. A právě jeho postřehy, zážitky a historická data jsou zapsána v jeho vlastním deníku.

cainjournal

Imaginární postava Abd al-Hazir

Abd al-Hazir je proslulým gentlemanem, historikem a badatelem. Chopil se nevídané úlohy vyšetřování, zkoumání a ucelování informací o unikátních lokalitách a obyvatelích Svatyně (Sanctuary). V reálu jde ale jen o imaginární osobu, která je považována za autora oficiálních informací o jednotlivých herních postavách, nepřátelích či prostředích.